IMF beviljar Irland nödlån på 1,4 miljarder euro

Internationella valutafonden IMF har gett klartecken om en utbetalning av 1,4 miljarder euro i nödlån till Irland. Därmed har IMF sedan 2010 beviljat Irland nödlån på totalt 18,2 miljarder euro.

IMF anser att Irland har uppfyllt de villkor som ställdes på landet när IMF och EU för två år sen enades om ett stort irländskt räddningspaket.

Det gäller bland annat att pressa ner budgetunderskottet, stärka banksektorn och genomföra en rad reformer.