Lukt på bussar stör många

Lukten av cigaretter, avgaser och parfym stör omkring varannan av Uppsalabuss resenärer. Det visar en ny studie. Vissa tycker att problemen är så stora att de åker buss mindre på grund av dem.
När människor trängs ihop på en buss i rusningnstrafik trängs det också många lukter - men idag finns det få studier om vad folk tycker om fenomenet. Arbets- och miljömedicin vid akademiska sjukhuset har frågat Uppsalbuss resenärer om de besväras av till exemepel parfym, röklukt, pollen eller damm när de åker buss. Undersökningen visar också att det är många som får problem. Runt hälften av alla besväras av parfym eller avgaser. Sex av tio säger att de besväras av röklukt. Vissa får så stora problem att de till och med drar ner på sitt bussåkande. Enkäten skickades ut till alla 80 000 som fick Uppsalabuss tidtabell - bara 1500 svarade, men de som genomfört studien menar att de här slutsatserna ändå går att dra. Peter Eklund på Uppsalabuss säger att de ser allvarligt på det här och att de nu ska undersöka om det går att förbättra städningen av bussarna och ventialtionen. Men det viktigaste tror Peter Eklund är att förändra bussresenärernas beteende, så att de inte luktar rök eller parfym och Uppsalabuss har bland annat skickat ut en informationsbroschyr tillsammans med busstidtabellen och satt upp skyltar om att man inte ska röka vid vindskydden på hållplatserna.