Bilbälte räddar liv

Risken att dö i en trafikolycka är dubbelt så hög om du inte har bälte på dig. Det är ett av resultaten i en stor undersökning som Vägverket gjort. Alla 1100 dödsolyckor i södra Sverige under åren 1997-2000 har djupanalyserats.
Förutom bälte är det alkohol och droger som är den stora boven när det gäller trafikdöd. Hälften av dem som omkommer i singelolyckor är har tagit droger eller druckit alkohol.