Vårdgarantin okänd för många

Det är få som känner till Region Skånes vårdgaranti och vet vad den innebär.
De som överhuvudtaget vet vad vårdgarantin är och vad den innebär har fått reda på det genom tidningar, radio och tv. Det visar sig när Region Skånes egna revisorer har undersökt vad patienterna vet om garantin. I revisorernas rapport konstaterar man att anmärkningsvärt få - bara tre av 100 - av dem man frågat känner till vårdgarantin och vet vad den innebär. En tredjedel uppger att de aldrig fått nån information om vårdgarantin. Vårdgarantin började gälla år 2000 och innebär bland annat att du som patient har rätt att få sjukvårdsupplysning från din vårdcentral samma dag som du ringer, rätt att träffa en läkare inom sju dagar och rätt till behandling av en specialist inom tre månader. Men informationen om garantin har alltså inte nått ut.