Regeringen ska utreda hur försvaret bör bantas

1:51 min

En arbetsgrupp i regeringskansliet ska utreda nya besparingar inom försvaret. Folkpartiet och Centerpartiet är kritiska.

Gruppen ska ta ställning till om svenska förband behöver läggas ner, men de tankegångarna gillas inte av Folkpartiets försvarspolitiska talesperson Allan Widman:

– Samtliga partiledare i alliansen har sagt att det inte ska bli några nedläggningar av förband. Ska man ändra den hållningen så krävs det att alla partier på nytt är överens. Mitt parti tycker det är en mycket dålig idé, säger Allan Widman (FP).

Det verkar inte bli några nya anslag till försvaret, trots att en majoritet i riksdagen är överens om att köpa in så kallade super-Jasplan.

Enligt uppgifter till Ekot står följande i en promemoria från regeringskansliets budgetavdelning: "En utgångspunkt bör vara att oförändrade anslag gäller".

På Finansdepartementet finns planer att tillsätta en intern arbetsgrupp, bestående av tre statssekreterare, alla moderater, som ska ta ett helhetsgrepp på Försvarsmaktens ekonomi.

Enligt Svenska Dagbladet har gruppen bildats eftersom man behöver bestämma hur inköpen av de nya flygplanen ska finansieras.

– Vi har bantat vårt försvar mycket när det gäller förband. Något utrymme för att banta ytterligare finns verkligen inte, säger Centarpartiets försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson.

Ekot har sökt försvarsminister Karin Enström (M) utan framgång.