EU-länder eniga om hur vi ska spara mer energi

2:08 min

Slöseriet med energi ska minska i Europa. Sent i går kväll beslutade EU att medlemsländerna ska öka takten för att göra energiförbrukningen mer effektiv.

Beslutet välkomnas av EU-parlamentarikern Marita Ulvskog.

– Det är bra att det fattats ett beslut som innebär att man inte ska fortsätta att elda för kråkorna i den omfattning som vi gör i dag. Energin är för dyr och påverkar miljön och klimatet för mycket för att vi ska låta allt rulla på som i dag, säger hon.

2007 enades EU:s högsta ledare om att öka energieffektiviseringen med 20 procent fram till 2020, men förra året slog EU-kommissionen larm om att det går alldeles för långsamt.

Efter mycket sega förhandlingar har nu EU-ländernas regeringar och EU-parlamentet lyckats enas om att öka takten.

Den nya EU-lagen ska bland annat sätta press på de företag som säljer energi att genomföra olika åtgärder för att hushåll och företag ska använda energi på ett mer effektivt sätt. Det kan till exempel handla om att få kunder att skaffa nya, elsnålare kylskåp.

EU-länderna måste göra energibesparande renoveringar av sina statliga byggnader med 3 procent av byggnadsytan varje år, enligt överenskommelsen.

Enligt det danska EU-ordförandeskapet kan en ökad energieffektivisering ge hundratusentals nya jobb i Europa, bland annat i byggsektorn, men många EU-länder har inte velat gå så långt som EU-parlamentet.

Enligt den överenskommelse som nu finns kommer EU ändå inte att nå sitt mål om 20 procents energieffektivisering till 2020. Man hamnar snarare runt 17 procent.

Marita Ulvskog beklagar att EU inte har en högre ambitionsnivå.

– Alla begriper att det kostar väldigt mycket pengar om man slösar med energiresurserna. Alla begriper också att det blir många jobb om man investerar stort i energieffektivisering. Det är jobb som inte flyttar till Kina eller Indien, det är sådana som vi skulle behöva i Europa just nu, säger Marita Ulvskog.