Säkrare skolvägar i Härnösand

Det ska bli säkrare att gå till skolan i Härnösand. Det vill iallafall stadsbyggnadskontoret och barn och utbildningsförvaltningen som håller på att göra en enkätundersökning för att få reda på vilka trafikfaror som finns runt skolorna i kommunen. Enkäten ska vara klar i slutet av mars, men några pengar till att åtgärda eventuella brister finns i dagsläget inte.