Arvodesaffären i landstinget

Jörgen Danielsson frias

6:08 min

Landstingsstyrelsens tidigare ordförande, Jörgen Danielsson (S), friades idag av tingsrätten i Nyköping i det uppmärksammade fallet med arvoden i landstinget. Danielsson åtalades för trolöshet mot huvudman sedan arvoden betalats ut till politiker på felaktiga grunder åren 2008-2010.

Jörgen Danielsson skulle, enligt åtalet, ha missbrukat sin ställning som förtroendevald politiker och skadat landstinget ekonomiskt genom att ha gett direktiv som ledde till att 1,5 miljon kronor mer än vad landstingsfullmäktige beslutat om betalades ut i arvoden till landstingsråd

Men Nyköpings tingsrätt slår i domen fast att han inte hade något uppsåt att missbruka sin ställning som förtroendevald och inte heller att skada landstinget.

Enligt tingsrätten hade Danielsson inget uppsåt att skada landstinget ekonomiskt. Tingsrätten menar att det inte är ställt utom rimligt tvivel att Jörgen Danielsson insåg risken för att han missbrukade sin förtroendeställning.

– Det känns som att den här frågan nu är utredd och utagerad och att vi kan lägga den bakom oss och det känns väldigt bra för mig. Jag tycker att domstiolen har landat i en korrekt slutsats utifrån den delen som vi anförde och kunde bevisa, att det inte fanns något uppsåt, att det varit en praxis inom landstinget under en lång tid. Det känns som att jag fått bära hundhuvudet för det och att tingsrätten lägger bilden till rätta, säger Jörgen Danielsson.

Men om åklagaren beslutar sig för att överklaga?

– Ja, den risken finns absolut. Då får vi hantera det vid det ögonblicket.

Tingsrätten konstaterar att vittnen pekat på att bristande internkontroll gjorde utbetalningarna möjliga.

Landstingets tjänstemannaorganisation får sig en rejäl knäpp på näsan. Det framstår som anmärkningsvärt, skriver tingsrätten, att det inte fanns tillräckligt med resurser och kompetens för att se till att besluten om arvoden följde kommunallagen.

– Jag tycker inte att man inte kan säga att det är bara är tjänstemännens fel. Jag tycker att det funnits en okunnighet och där har både politiker och tjänstemän ett ansvar. Rent rättsligt är det ingen som straffas för det, säger Danielsson.

Det är oklart om åklagare Jonas Strömberg kommer att överklaga domen. 

– Jag brukar sällan överklaga domar. Jag ska läsa igenom lite mer noggrant, jag har bara ögnat igenom den nu. Jag ska prata med utredningsmännen innan jag tar definitiv ställning så jag kan inte säga något nu.

Den tidigare partikollegan och nuvarande ordförande i landstingsstyrelsen, Åsa Kullgren betonar efter domen att det aldrig mer kommer att uppstå någon ny arvodesaffär.

– Vi har skärpt regelverket och rutinerna för hur hanteringen av arvoden ska skötas. Detta ska inte kunna hända igen.

Helena Söderquist, tf landstingsdirektör understryker det.

– På tjänstemannasidan har vi arbetat hårt med att kvalitetssäkra processen kring utbetalningar av arvoden för att säkerställa att fattade beslut följs. Vi har även förstärkt vår juridiska kompetens och bildat en ny juridisk enhet, säger Helena Söderquist, tf landstingsdirektör.