Referensgrupp i Tierp kritisk

Kommunledningen i Tierp har ignorerat och kört över den referensgrupp som tillsattes för att vara en informationskanal och granskare av Svensk Kärnbränslehanterings planer på provborrningar i kommunen, anser nu delar av referensgruppen.
Den 9 april ska kommunfullmäktige i Tierp fatta beslut om SKB ska få genomföra provborrningar för slutförvar av utbrännt kärnbränsle i tierpområdet. Nyligen har både kommunledningen och arbetsutskottet valt att säga nej och som svar på det gick en majoritet av referensgruppen igår ut med det motsatta budskapet - att man säger ja till provborrningar: - Kommunikationen har varit minimal mellan KS AU och oss i referensgruppen. Man utnyttjar inte oss på rätt sätt. Vi har jobbet i två läger. Vi har guppat på vår lilla ö och kommunledningen har gått på i sin fåra, säger Catarina Deremar, centerpartistisk ersättare i kommunstyrelsen och med i referensgruppen. Men Bengt-Olov Eriksson, kommunalråd i Tierp tar inte åt sig av kritiken. Han tycker att kommunikationen fungerat bra: - På det stora hela tycker jag att vi har haft bra kommunikation och att vi har utnyttjat referensgruppens kunskaper.