Svenskarna jobbar mer än på 20 år

2:03 min

Genomsnittssvensken arbetar nästan en timme mer i veckan i dag jämfört med 2006. Ökningen motsvarar 120 000 jobb, enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Trots att arbetslösheten är hög tycker chefsekonom Stefan Fölster att arbetsmarknaden är stark.

– Det arbetas fler timmar nu per person i arbetsför ålder än någonsin sedan 1991, säger Stefan Fölster.

Är det ett tecken på att arbetsmarknaden mår bra?

– Det finns en väldigt stor outnyttjad potential fortfarande, men det är ett tydligt tecken på att arbetslinjereformerna har fungerat, säger han.

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv har studerat antalet arbetade timmar i befolkningen mellan 20 och 64 år. Sedan 2006 när regeringen tillträdde har arbetet ökat med nästan en timme per person till drygt 26 timmar i veckan, och det motsvarar enligt beräkningarna 120 000 jobb. Utvecklingen i Sverige är stark i ett internationellt perspektiv, i EU har bara Tyskland och Nederländerna ökat arbetstimmarna mer.

– Det som har skett är framför allt att fler som har varit sjukskrivna tidigare nu arbetar, och att fler i grupper som har haft svårt att komma in nu arbetar, säger Stefan Fölster.

Tjänstemannafacket Unionen befarar att ökningen av arbetade timmar handlar om personer som redan arbetade mycket och nu arbetar ännu mer.

– Våra medlemmar vittnar om att de arbetar mycket mer. Många arbetar på helger och semestrar när de egentligen borde vara lediga för återhämtning, då är telefonen påslagen och de finns tillgängliga dygnet runt, och det kan ju påverka hälsan på lång sikt, säger Unionens samhällspolitiska chef Cecilia Beskow.

Enligt Svenskt Näringsliv är arbetade timmar det bästa måttet på vilken effekt regeringens arbetsmarknadsreformer i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta har haft, till exempel jobbskatteavdrag och sänkt a-kassa. Men chefsekonom Stefan Fölster oroas av att reformtakten har stannat av.

– Det är väldigt viktigt att regeringen följer upp med företagsklimatreformer som gör att företagen också kan räkna hem att anställa fler, säger han.