Skåne

Fortsatta föroreningar i skånskt grundvatten

2:20 min

Grundvattnet i Skåne är förorenat av bekämpningsmedel. Det visar en unik kartläggning av det skånska grundvattnet som länsstyrelsen har gjort. En tredjedel av proverna visade spår av bekämpningsmedel.

– Grundvattnet i Skåne är påverkat av mänsklig aktivitet. Det är på grund av jordbruk och avlopp bland annat, säger Hillevi Virgin som är vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Mellan 2007 och 2010 tog länsstyrelsen prover från 141 platser i Skåne för att leta efter spår av bekämpningsmedel i grundvattnet. Sammanställningen som presenterades tidigare i veckan visar att det fanns föroreningar i en tredjedel av de prover som togs.

Många av fynden gjordes i dricksvattentäkter. Men det finns ingen större risk för att det förorenade vattnet kommer ut i kranarna.

– Om man hittar bekämpningsmedel i en vattentäkt så måste kommunen rena vattnet. Men vi vill inte att det ska förorenas från första början eftersom det är vatten som så småningom kan användas som dricksvatten eller som rinner ut i våra sjöar och vattendrag, säger Hillevi Virgin.

– Problemet med grundvatten är att de ämnen som hamnar där stannar kvar under väldigt lång tid, det är lång nedbrytningstid, säger hon.

En av anledningarna till att man har hittat spår av bekämpningsmedel i vattentäkterna är enligt Hillevi Virgin att kommunernas vattenskyddsområden är för gamla och inte skyddar vattentäkterna fullt ut. Hon är också oroad över att fyra av tio prover visade spår av medel som används i ogräsbekämpning idag och som det kommer att ta lång tid för naturen att bryta ner.

– Användningen och spridningen av bekämpningsmedel innebär alltid en risk att det läcker till grund- eller ytvattnet. Man behöver jobba mer med spridningsmetoder och hantering av bekämpningsmedel, säger Hillevi Virgin.

Är jordbrukarna villiga att göra det då?

– Det är nog både och. De har självklart höga krav på avkastning och lönsamhet i sitt jordbruk men samtidigt har vi ett miljöproblem med bekämpningsmedel i våra vatten som vi alla måste jobba för att motverka, säger Hillevi Virgin.