Brödraskapet varnar för ny jätterevolution

1:55 min

Det råder stor ovisshet i Egypten efter gårdagens dom i landets högsta författningsdomstol. Det egyptiska parlamentet är upplöst och militärens kandidat Ahmed Shafiq tillåts ställa upp i presidentvalet.

Många kommentatorer kallar detta för en mjuk militärkupp, riktad mot islamisterna, och det muslimska brödraskapet varnar för en ny jätterevolution om helgens presidentval visar tecken på oegentligheter.

Att lösa upp det demokratiskt valda parlamentet två dagar före presidentvalet är inget annat än en kupp, sade en aktivist. Nu har vi varken parlament eller konstitution och vi väljer en president vars maktbefogenheter är oklara. Det enda vi vet är att militären styr oss.

Det var väntat att högsta författningsdomstolen i går skulle ge grönt ljus för Ahmed Shafiq att ställa upp i presidentvalet. Det islamistdominerade parlamentet hade försökt få honom diskvalificerad som kvarleva av Mubarakregimen, men ytterst få  trodde det skulle lyckas och i går kväll triumferade Shafiq inför en publik som ropade "militären och folket hand i hand".

Den stora kallduschen i gårdagens dom var upplösningen av parlamentet, Egyptens enda demokratiskt valda instans och också enda konkreta resultat av revolten mot Mubarak.

Nu ogiltigförklarades parlamentsvalet av högsta författningsdomstolen eftersom reglerna inte följts. Enligt reglerna ska en tredjedel av parlamentet bestå av partipolitiskt obundna ledamöter. Nu hade man tänjt på de gränserna och de flesta av de så kallat obundna kandidaterna var i själva verket partimedlemmar, i många fall av brödraskapets parti. Detta har alla i Egypten vetat om, men nu användes regeln för att slå till mot islamisterna som dominerar parlamentet.

Det muslimska brödraskapet hävdar att en domstol inte har rätt att upplösa parlamentet och varnar för en mycket farlig period framöver. Brödraskapet kommer inte att dra sig ur presidentvalet, men säger att varje försök att fuska med resultat kommer att leda till en jätterevolt.