oljeutsläppet vid tjörn

Oljan fortsätter skapa problem

2:02 min

Det allra mesta är bortsanerat av de dryga 1000 ton olja som i höstas drev in till Tjörns nordvästra kust och smutsade ner vikar och klippor i ett naturskyddsklassat område. Men spåren efter oljan märks i den marina miljön.

När man åker båt i den vackra öskärgården utanför Kyrkesund är det svårt att föreställa sig att för nio månader sedan var många av klipporna helt svartmålade och att det låg upp emot en halvmeter olja i vattnet i vikarna. Nu återstår, på de flesta av stränderna, enstaka klickar markerade med röda varningsskyltar.

Men den sortens tjocka bunkerolja som blåste in till Tjörn i september 2011 innehåller cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten. En miljöundersökning som Tjörns kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför visar att den här sortens ämnen nu går att hitta i bottensediment och blåmusslor. Det berättar länsstyrelsens marinbiolog Anna Dimming.

- Där det har legat som längst, alltså där uppehållstiden av oljan har varit som längst, där hade vi också förhöjda halter i både mussla och sediment, och även över gränsvärdena då i vissa fall.

Att man har hittat halter över gränsvärdena innebär att man kan prata om en oljeförorening av vattenmiljön, där de giftiga ämnena kan skada djurlivet när de förs vidare upp i näringskedjan. Bland annat har tidigare studier visat att oljekolväten kan ge fiskar sämre fortplantningsförmåga och lägre immunförsvar.

Men det är ännu för tidigt att säga vilka effekter oljan kommer att ha på lite längre sikt utanför Tjörn. Och trots att oljekolvätena som hittats i sediment och musslor kan skada de marina djuren behöver inte vi människor oroa oss för egen del, inte ens om vi äter av musslorna, eftersom det i förhållande till vår storlek handlar om väldigt låga halter, säger marinbiologen Anna Dimming.

- Man får äta ganska mycket musslor om det ska bli någon påverkan på oss, så det är ingenting som vi kan se att det kan ske, men sen så vet man inte långsiktigt vad det kan få för effekter på just fisken. Kanske inte på oss utan på den lokala fisken.

Som en del av miljöstudien har man låtit bli att sanera på ett par stenblock på en av öarna, där man under några år framöver ska studera hur naturen bryter ner oljan. Erfarenheterna visar att även om man sanerar så finns spåren kvar i miljön under tiotals år, och det går fortfarande att hitta spår av ett utsläpp som drabbade Tjörn 1987.