Ny metod för att byta ut blodkärl

1:52 min

En ny metod för att byta ut blodkärl har använts av läkare vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg, och ett år senare konstaterar de att allt har fungerat bra. Läkarna skapade ett nytt blodkärl åt en flicka med hjälp av hennes egna stamceller. En teknik som utvecklas snabbt, och kan vara ett sätt att kringgå de problem som finns förknippade med transplantationer från andra människor.

Patienten, en tioårig flicka, har ända sedan hon var ett spädbarn haft ett stopp i en ven som för blod från tarmarna till levern. Det här är ett livshotande tillstånd som bland annat innebär stor risk för blödningar.

För att hjälpa flickan skapade läkarna ett nytt blodkärl åt henne. Man började med ett kärl från en avliden donator, och tvättade bort alla celler från det. Det som var kvar, en sorts kärlskelett av proteiner, fick sedan bada i lösningar med stamceller som tagits från flickans benmärg.

Sedan det nya kärlet opererades in har flickan mått mycket bättre och har mer ork. Den största fördelen med den nya metoden är att flickan har sluppit genomgå en levertransplantation, berättar kirurgen Michael Olausson, vid transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Vi slipper transplantera, vi slipper också ge immundämpande läkemedel. Det är alltså ingen risk för avstötningar. 

Det här är första gången metoden använts för blodkärl, men samma princip har exempelvis använts även för andra kroppsdelar. I november publicerades till exempel forskning av svenska läkare, där man återskapat delar av luftstrupen hos en man, med hjälp av hans egna stamceller.  

Än så länge är det dyra och tidskrävande procedurer, men de kan bli vanligare framöver. Och i en förlängning hoppas forskare till och med kunna odla fram hela organ. 

– Ett fullt organ som en njure eller en lever är mer komplext än ett blodkärl är. Men om principen håller ser jag det inte som omöjligt att vi ska lyckas även med det.