Statlig garanti för narkolepsidrabbade

2:12 min

Regeringen höjer nu ersättningen till de barn och ungdomar som drabbades av narkolepsi i samband med vaccinationen mot svininfluensan.

Alliansen och Socialdemokraterna är överens om att staten måste ta ansvar för att alla drabbade får rätt ersättning, något som inte kan garanteras i dag eftersom läkemedelsförsäkringens tak för ersättningen är för lågt.

Socialminister Göran Hägglund säger att staten nu tar vid där läkemedelsförsäkringen inte räcker till.

– Det finns ett beloppstak i läkemedelsförsäkringen på 150 miljoner kronor och mycket talar för att det beloppet inte kommer att räcka som ersättning till alla de som drabbats. Då tycker vi det är viktigt att ge tydligt besked om att de här barnen och deras familjer inte ska behöva ägna framtiden åt långa rättstvister, säger Göran Hägglund.

I DN debatt i dag klargör socialministern Göran Hägglund (KD), tillsammans med Socialdemokraternas Lena Hallengren, vice ordförande i riksdagens socialutskott, att staten nu ska ta sitt ansvar för de barn och ungdomar som drabbades av narkolepsi till följd av massvaccinationen mot svininfluensa under 2009 och 2010.

Det innebär att alla som var 19 år och yngre och som drabbades av sjukdomen ska garanteras en rimlig ersättning för de konsekvenser sjukdomen bär med sig, utöver det som går att få genom läkemedelsförsäkringen. Det rör sig om ungefär 200 personer i Sverige.

Hittills har de drabbade fått ut ett schablonbelopp på 50 000 kronor. Därutöver har varje fall granskats och en summa betalats ut utifrån bedömningen hur sjukdomen kommer påverka den drabbade under resten av livet.

Men som reglerna ser ut i dag kan varje enskild som drabbats få ut som mest 750 000 kronor i ersättning. Och det, anser regeringen tillsammans med Socialdemokraterna, är ett för lågt belopp.

Därför går staten in och höjer taket för ersättningen till som mest tio miljoner per individ. Det är inte mer än rimligt, anser Göran Hägglund.

Narkolepsiföreningen i Sverige har länge slagits för att ersättningen ska höjas för de drabbade. Föreningens ordförande Margareta Eriksson välkomnar regeringens initiativ och säger att det är ett steg i rätt riktning. Men ersättningen, anser föreningen, är fortfarande för låg.

– Det finns ju fortfarande en beloppsgräns kvar i det här och per individ är det tio miljoner. Den gör ju att de som är svårast drabbade och aldrig kommer att kunna arbeta, de täcks inte av det här fullt ut. Hade de här barnen varit födda i Finland, så hade de täckts av en annan beloppsgräns. Där är den på runt 17 till 18 miljoner kronor, säger Margareta Eriksson.