Vill ge adoptionsbidrag

FÅR en kommun ge bidrag till föräldrar som vill adoptera eller försöka med konstgjord befruktning? Härnösands kommun fick nej från länsrätten, men nu överväger kommunen att låta frågan gå vidare till kammarrätten. Sollefteå och Strömsunds kommuner har tidigare fattat beslut om bidrag till föräldrar som vill adoptera eller försöka med konstgjord befruktning. Eftersom ingen där har överklagat beslutet så får kommunerna ge bidraget. Idag kommer frågan om överklagande upp i kommunstyrelsens arbetsutskott i Härnösand .