Kvinnoföretag ökar

Antalet kvinnliga företagare ökar i Sverige - så även i Västernorrland - men vi ligger under genomsnittet i landet. I övriga Sverige finns 47 kvinnliga företagare av 1000 kvinnor i åldern 20-64 år. I västernorrland är den siffran 33 av 1000 kvinnor. Andelen manliga företagare är ungefär fyra gånger så många som kvinnliga i länet. Det visare en undersökning som Svenskt näringsliv gjort.