Sala

Gruvområdet i Sala saneras - nu diskuteras hur

Gruvområdet i Sala ska saneras, det är gamla föroreningar som ska bort. I dag hålls ett möte med bland andra kommunen, fastighetsägare i området och länsstyrelsen för att hitta bra sätt att ta hand om de metallföroreningar som finns.

Sala kommun är huvudman för åtgärdsutredningen som berör Sala Silvergruva och Pråmån. Saneringen finanseras med statliga medel.