Skollagen följs inte i Halland

Alla kommuner i Halland bryter mot skollagen. Det hävdar skolverket som gör tolkningen att barn med skilda föräldrar har rätt till skolskjuts från både mammans och pappans bostad. I dagsläget anser kommunerna i Halland att barnen bara har rätt till skolskjuts till den skola som dom tillhör och det är folkbokföringsadressen som avgör det.