Fotgängare offer i trafiken

De oskyddade trafikanterna utgjorde en stor andel av dem som råkade ut för trafikolyckor i Kungsbacka kommun i fjol. Gatukontoret tror att en orsak kan vara att folk ännu inte har vant sig vid de nya väjningsreglerna vid övergångsställen.
Den största gruppen som blir skadade i trafiken är unga mellan 14 och 17 år - där är det vanligt med mopedolyckor. Tre personer omkom i trafiken i Kungsbacka kommun i fjol. Bland särskilt olycksdrabbade vägar pekas Onsalavägen ut, och gatukontoret konstaterar att den inte är byggd för dagens intensiva trafik.