Ersättning till kommuner för anhöriginvandrare från Somalia

17 min

Det ökande antalet anhöriginvandrare främst från Somalia som väntas till Sverige har fått vissa kommuner att uttrycka stark oro då många ur gruppen inte följs av så kallad etableringersättning. I dag fredag skickas ett förslag på remiss som innebär att kommuner som tar emot anhöriginvandrare , som tidigare har haft problem att styrka sin identitet, får statlig ersättning för mottagandet.Beslut om finansiering fattas i samband med att regeringen presenterar budgeten för 2013. En av de som uttryckt oro är den socialdemokratiska kommunstyrelse ordföranden i Katrineholm Göran Dahlström. Hör också Gunnar Sadelin, debattör och Erik Ullenhag, Integrationsminister. 17-timmen