Skåne

Dricksvatten kan bli förorenat

2:22 min

Chefen för den nystartade Havs- och vattenmyndigheten är oroad över att stora delar av Skånes grundvatten är förorenat. En tredjedel av proverna som Länsstyrelsen tog visade spår av bekämpningsmedel. Enligt Björn Risinger måste kommunerna jobba mer med att skydda grundvattnet.

En ny sammanställning från Länsstyrelsen visar att det fortfarande finns spår av bekämpningsmedel i stora delar av Skånes grundvatten. En tredjedel av proverna som togs under tre år visade på spår av bekämpningsmedel och många av fynden gjordes i dricksvattentäkter.

Björn Risinger, som är generaldirektör på nystartade Havs- och vattenmyndigheten är oroad över risken att skåningarna kan få förorenat vatten i sina kranar.

– Med tanke på Länsstyrelsens undersökningar så ser det ut att finnas en viss risk för det. Här är det viktigt att de kommunala vattenverken gör provtagningar för sin del, för det är ju de som är ansvariga för leveransen av dricksvatten, säger Björn Risinger.

Det är uppvisning av Tullstorpsån en bit utanför Anderslöv. Här har man under flera år, tillsammans med lantbrukarna, drivit ett projekt för att bygga om ån och för att få tillbaka den biologiska mångfalden som har drabbats hårt av jordbruket i trakten. Björn Risinger är här för att diskutera hur man kan förbättra vattenkvaliteten runt om i landet, och där är grundvattnet en viktigt del. Han tycker att kommunerna måste blir bättre på att skydda grundvattnet.

– En sak som vi jobbar med är att ge vägledning om hur man bildar vattenskyddsområden. Inriktningen är att vi ska försöka bilda vattenskyddsområden runt alla våra viktiga grundvattentäkter.

Det är inte alla kommuner som har vattenskyddsområden. Varför inte?
– Det är för att det kräver en hel del arbete och en god dialog med berörda markägare om vilka typer av bestämmelser man ska ha. Och att de bestämmelserna är väl anpassade efter de verksamheter man bedriver, säger Björn Risinger.

Tuve Lundström är naturvårdsingenjör och har jobbat med Tullstorpsån. Han vet vad förorenat grundvatten kan få för konsekvenser ute i naturen.

– Det kan påverka olika insekter och smådjur och det kan också leda till reproduktionsstörningar.

Den nystartade Havs- och vattenmyndigheten har i dag lämnat över ett förslag till regeringen om vad man ska jobba med för att förbättra vattenkvaliteten runt om i landet. Men då måste man ta ett helheltsgrepp på vattenfrågan, allt från vattenkraft till grundvatten, eftersom allt hänger ihop, menar Björn Risinger.

– Det är väldigt svårt att göra något åt när föroreningarna väl har kommit, det är otroligt svårt att rena grundvatten. Så vi måste förbygga att det blir förorenat, säger Björn Risinger.

Hur gör man det bäst?
– Det är genom medvetenhet, genom mätningar och ett varsamt brukande. Vi måste se till att både industriverksamheter och jordbruk måste anpassas så att de inte ger de här problemen, säger Björn Risinger.

Svjetlana Pastuhovic