Obehöriga lärare i Mark

Var femte lärare på skolorna i Marks kommun är obehörig. På vissa skolor i kommunen är varannan lärare obehörig. Det visar en sammanställning som Barn- och ungdomsförvaltningen gjort.
I genomsnitt är var femte lärare i Mark obehörig. De skolor som har flest behöriga är Strömskolan i Kinna, Örbyskolan, Parkskolan i Skene, Sjöbyskolan i Horred och Sätilaskolan. Alla dessa skolor har ungefär nio av tio lärarer som är behöriga. Men det finns skolor där fyra eller fler av tio lärare är obehöriga. Det gäller bla Torestorp- och Öxabäckskolan och Björketorpskolan. På de två höstadierna Lyckeskolan i Kinna och Ängskolan i Skene är ungefär var fjärde lärare obehörig. Skolan i Björketorp hör till de skolor som har största andel obehöriga lärare, där är varannan lärare inte behörig.