Elever undervisar elever

Elever på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås kan begära hjälp med studierna av andra elever, som i sin tur får betalt från elevrådet för det. Det här systemet kallas ''Studera och Segra'', eller förkortat ''SOS''.
Detta sker i organiserad form, och elevrådet avlönar de elever som agerar lärare. Arvodet är 60 kronor i timmen. Ingen får dock betalt för mer än tio timmar i månaden, man kan alltså inte tjäna mer än 600 kronor i månaden på att vara lärare åt sina kompisar.