Läkare: Fler barn kan vara drabbade av borrelia

2:23 min

Många barn kan lida av borrelia under lång tid om de har vaga symptom. Det beror på att svenska läkare endast tar borreliaprov på barn som har tydliga symptom. Nu visar en norsk studie på nödvändigheten att fler barn testas mot borrelia.

– Vi behöver tänka på att borrelia är betydligt vanligare än vad vi tidigare har trott och därför rikta vår diagnostik mot borrelia när vi misstänker hjärnhinneinflammation hos barn, säger barnläkare Mikael Sundin på Astrid Lindgrens sjukhus i Huddinge.

– Hittills har man tyckt att om man har borrelia så har man tydliga symptom, man har en ansiktsnervsförlamning. Men den här studien visar att alla barn behöver inte ha ansiktsförlamning. Och då finns det en risk för att man missar de barnen som inte har det.

Den norska studien visar att i två tredjedelar av de drygt 350 borreliasmittade norska barnen med följdsjukdomen hjärnhinneinflammation hade de bara vaga symtom, som exempelvis huvudvärk.

Det betyder att mindre barn med huvudvärk efter en borreliasmitta, och som är  själva är för små för att kunna beskriva sin smärta för vuxna, kan utsättas för långvarigt lidande för att man i Sverige inte misstänker borrelia vid huvudvärk. Utan söker något mer dramatisk som exempelvis ansiktsförlamning.

– Det betyder ju att man får gå omkring och vara sjuk utan behandling. Det kräver ju sjukdagar och säkert sjukbesök och sånt innan man kommer fram till rätt diagnos, säger barnläkare Mikael Sundin.

Svensk barnmedicin måste därför bli mer vaksam på mindre barns symptom instämmer barnläkare Åsa Fowler på Astrid Lindgrens sjukhus i Huddinge.

– Att man kanske ökar medvetenheten och faktiskt tar prover för både borrelia och TBE på barn som kommer in med hjärnhinneinflammation, och den typ av symptom.)

Den norska studien gjord på data från barn under 13 år vid Stavanger Universitetssjukhus har haft fokus på borrelia och följsjukdomen hjärnhinneinflammation.

– Vi har undersökt alla barn med hjärnhinneinflammation som varit under ärenden 1996 till 2009 och har då kunnat konstatera att borrelia efter fästigbett är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation, säger doktoranden Dag Tveitnes.

Och de norska förhållandena att 40 barn av 100 000 drabbas av hjärnhinneinflammation efter ett fästingbett går att översätta på svenska förhållanden. Det påminner om nödvändigheten av att man vaccinerar sig mot den obotliga sjukdomen TBE.

– Borrelia är ju behandlingsbart med antibiotika. TBE är ju en virussjukdom och där finns det ingen behandling men det finns ett vaccin som man kan vaccinera sig mot TBE, säger Åsa Fowler.