Lidköping nekas strålskyddshjälp

Ingen från Statens strålskyddsinstitut har tid att komma till Lidköping för att lugna de kommuninvånare, som oroas över strålningen från de nya mobilmasterna för mobiltelefoner. - Det är inte farligare att vara nära en mast än i närheten av en TV-sändare, säger fysiker Gert Anger på Statens strålskyddsinstitut (SSI).
Stadsbyggnadskontoret i Lidköping har aldrig fått så många telefonsamtal och e-mail från oroliga, som när planerna om de nya mobilmasterna blev offentliga. Därför vill politikerna i byggnadsnämnden bjuda in experter från Strålskyddsinstitutet till en offentlig utfrågning med allmänheten. Men redan nu ger alltså SSI besked om att deras experter inte har tid att komma till Lidköping. Gert Anger på SSI tycker inte att det är strålskyddsinstitutets sak att berätta för folk om riskerna med strålningen. - Ansvaret ligger istället på mobiloperatörerna, som ska placera ut sina antenner.