Bekämpningsmedel funna i vattnet

2:23 min

Analysen av vattnet vid det stora plastupplaget norr om Visby visar att det finns bekämpningsmedel där, sannolikt eftersom det dumpats dunkar med koncentrerat beskämpningsmedel kvar i, bland den övriga lantbruksplasten. Enligt Miljöskyddsinspektören Urban Åslund väntar nu sanering och ytterligare provtagning.

- Det finns skäl att misstänka att det här vattnet sökt sig ner till grundvattnet, säger Urban Åslund och bedömer risken som stor att bekämpningsmedel läckt vidare och påverkat intilliggande vattentäkter. Detta eftersom all plast ligger i ett gammalt stenbrott. Det är just platsen som gör de uppmätta halterna allvarliga. Gotlands berggrund är omvittnat "sprickig".

Det kanske inte låter så mycket att halterna bara överskrider det tillåtna gränsvärdet sådär 4 gånger, men Urban Åslund anser att läget är allvarligt eftersom halterna är uppmätta i ytvatten. Alltså i det vatten som stod på botten i stenbrottet.

I ytvatten kommer ju luft och sol åt att hjälpa till med nedbrytningen av bekämpningsmedlen. Men eftersom plasten legat där i flera år - sedan 2009 - bedömer Åslund att det som eventuellt läckt ner i grundvattnet inte fått syre och solhjälp - att förintas - utan kan ha fördärvat vatten. Så grannar i trakten har fått dramatiska telefonsamtal från miljö- och hälsa.

- Vi har ringt runt till alla grannar vi lyckats få tag på inom en kilometers radie från upplagsplatsen, säger Urban Åslund.

Det rör sig om ett tiotal grannar som hunnit kontaktas för att få besked om att proverna från stenbrottet visade att vattnet innehöll halter av bekämpningsmedel som överskred Livsmedelsverkets gränsvärde för konsumtion.

Som vi berättat är det ett upplag av lantbruksplast från en insamling, där det var tänkt att Cementa skulle bränna cirka 20 ton plast per vecka. Men när Cementas plastrivningskvarnar fick trassel till följd av den sega lantbruksplasten blev det stopp och platsen har blivit liggande på hög.

Nu lär det också kunna bli en juridiskt het potatis vem som skall hållas ansvarig för saneringen. Den som ansvarade för upplaget 2009 - eller den som tog över?

- Vi har varit i kontakt med båda verksamhetsutövarna, dels det företag/person som skötte insamlingen och det företag som idag äger plasten, säger Åslund, men ingen vill kännas vid giftdunkarna och det är ett juridiskt problem som kanske vi inte behöver brottas med. Det få polis och åklagarmyndigheten titta på.

Den fråga som miljö- och hälsas personal fått vid rundringningen till grannarna är "hur kan jag använda mitt vatten?". Åslunds svar lyder: Använd det gärna till tvätt och disk, men försök att undvika det som konsumtionsvatten tills vi fått analyssvar.