Psykiatrin i Umeå överbelagd

Samtliga vårdavdelningar har i dagsläget mer patienter än de har resurser för.

- I långa loppet är det ohållbart. Ingen är nöjd med situationen, varken personal eller patienter, säger Lena Pihl, läkare på akutpsykiatiska avdelningen.

- Det är lite för mycket patienter på avdelningen. Det som händer är att det blir lite mer trångt i de gemensamma utrymmena, och sedan är det patienter som kan få ligga på ställen där vi egentligen inte vill ha patienter. Exempelvis i avdelningens tv-rum, säger Tonny Andersen.

De psykiatiska vårdavdelningarna vid Universitetssjukhuset i Umeå har plats för 10 personer men på de flesta avdelningarna har man idag mellan 13 och 15 patienter.

Det är meningen att vårdtiden ska vara kort och att behandlingstiden påbörjas så fort som möjligt, säger Tonny Andersen.

Lena Pihl är läkare på akutpsykiatiska avdelningen och upplever överbeläggningarna jobbiga.

- Blir man inlagd mår man ganska dåligt faktiskt, och behöver lugn och ro, och någon som kan ta hand om en och hjälpa en. Det är väl där det klickar riktigt ordentligt tycker jag, säger Lena Phil.

Eva Andersson, socialnämndens ordförande i Umeå, efterlyser ett bättre samordnat systemen med en bra dialog men framförallt en bättre framförhållning från psykiatrins sida.

- Den politiska viljan är väldigt tydlig. Överbeläggningen kan ju också ha ett samband med att psykiatrin kraftigt har dragit ner på sina vårdplatser, säger hon.

Men att överläggningarna beror på att antaler vårdplatser dragits in tror inte Tonny Andersen som är verksamhetschef på psykiatrin i Umeå.

- När vi hade 10 vårdplatser mer än vi har nu, hade vi precis samma överbeläggningsproblem som vi har nu, om inte värre.

Umeå kommun meddelar att det är klart med sju platser för särskilt boende i Umeå. Sommaren 2005 ytterligare 6 lägenheter/platser.

- Men detta löser inte de problem som finns på psyket i dag, men vi jobbar på för att hitta lösningar, säger Roland Lundmark, biträdande socialchef i Umeå.