Polisen får signalspaning

Regeringen och Socialdemokraterna har nu gjort upp om att även Säpo och Rikskriminalen ska kunna beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA. Det erfar Ekot nu under förmiddagen.

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i dag i en lagrådsremiss som regeringen och socialdemokraterna gjort upp om.

Under våren har förslaget att Rikskriminalen ska få beställa signalspaning kritiserats av flera myndigheter och organisationer, bland annat Datainspektionen och Advokatsamfundet, men nu väljer regeringen alltså ändå att driva igenom det.

Villkoren för Rikskriminalen, det vill säga den öppna polisen, blir desamma som för andra. Spaningen ska till exempel gälla "gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen".

Förslaget ska gälla från den 1 januari 2013.