Arbetslöshet

Fler unga är arbetslösa länge

1:34 min

Det är färre unga som är utan jobb, men det är fler unga som är arbetslösa länge. Enligt Ungdomsstyrelsen har unga mellan 18 och 24 år som varit utan jobb i mer än två år har ökat med 63 procent från 2010 till 2011.

Markus har gått utan jobb i ett och ett halvt år.

Markus är inskriven i arbetsförmedlingen och söker jobb inom detaljhandeln och turism.

-Det är tungt att få nej, efter nej, efter nej vid varje ansökan. Det tar hårt på en. Man får bita ihop helt enkelt.

Ungdomstyrelsens rapport har sammanställt siffror från Arbetsförmedlingen. De visar alltså att antalet unga som varit inskrivna i Arbetsförmedlingen i två år eller mer har ökat.

Men rapporten visar samtidigt att ungas arbetslöshet har minskat.

Anne Westin är utredare på Ungdomsstyrelsen. Hon tror att en lönsing på arbetslösheten är att aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner går ihop och samverkar för att unga ska komma tillbaka till arbetsmarknaden.

- Vi ser att det går åt två håll. Det verkar bli bättre för unga generellt på arbetsmarknaden, vi ser en svag minskning av arbetslöshet. Men vi ser också, förutom dom som har varit långtidsarbetslösa mer än två år, att i grupper med funktionsnedsättningar och unga med utrikesbakgrund går arbetslösheten upp.

Markus tycker det är jobbigt att han har varit arbetslös under så långt tid, men har inte tappat hoppet.

- Tappar man hoppet är man illa ute. Då blir man alldeles för passiv och sitter bara hemma. Visst har jag haft sådana perioder också. Men jag försöker tänka att "den här gången går det".