Fler flickor snattar

Allt fler ungdomar snattar i Örebro! Enligt polisen har snatteriet ökat kraftigt under den senaste tiden och framförallt ökar snatteriet bland unga tonårsflickor. För att få stopp på utvecklingen har polisen via skolorna skickat ut information till alla föräldrar.