Asbest i lägenheter i Skövde

Vid en renovering av lägenheter i Hentorp i södra Skövde så har ett 20-tal byggnadsarbetare ovetande utsatts för farlig asbest i sitt arbete. Redan för tre veckor sedan visade byggföretagets prover på asbest i lägenheterna. Nu på morgonen diskuterar byggföretaget PEAB situationen med Byggnadsarbetarfacket.
Badrummen i flera hundra lägenheter har renoverats i området Valsängen i Hentorp. De har varit känt att det förekommer asbest i vissa lägenheter, men i det aktuella fallet uppges byggnadsarbetarna inte blivit informerade om farorna. Detta trots att byggföretaget tog asbestprover för tre veckor sedan. Det rör sig om cirka 15 lägenheter, som dessutom varit bebodda under renoveringen.