Rikskriminalpolisen får ta hjälp av FRA

2:27 min

Regeringen och Socialdemokraterna har nu gjort upp om att även Säpo och Rikskriminalen ska kunna beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA.

Under våren har förslaget att Rikskriminalen ska få beställa signalspaning kritiserats av flera myndigheter och organisationer, bland annat Datainspektionen och Advokatsamfundet.

– För det första gäller det integritetsintrånget i sig, men det finns också en stor risk att man kommer att få betydande gränsdragningsproblem mellan brottsbekämpning och underrättelseverksamheten, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska få rätt att beställa avlyssning av tele- och datatrafik som passerar landets gränser från FRA.

Spaningen ska till exempel gälla "gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen". Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tror att risken finns att polisen kommer att använda sig av de nya möjligheterna för ofta.

– Risken för att man uppfattas som att man ger sig ut på fisketur i största allmänhet för att få fram information om individer är ju betydande.

Men regeringen och Socialdemokraterna gör en annan bedömning, och pekar på att även Rikskriminalpolisens arbete kan underlättas om de får de nya möjligheterna.

– När det gäller grov organiserad brottslighet kan det vara väldigt viktigt att kartlägga de här grupperna och vilka de har kontakt med, säger justitieminister Beatrice Ask.

FRA-spaningen har varit en huvudvärk för regeringen under flera år, och lagstiftningsprocessen 2008 var turbulent. Numera är tongångarna mer lågmälda, men även nu finns det kritik.

– Jag beklagar att Folkpartiet ställt sig bakom de förändringar som rör Rikskriminalpolisen. Jag tycker att vi borde se på den personliga integriteten i ett bredare perspektiv och därmed vara väktare av integritet istället för att bara skriva om det i olika betänkanden, säger Roger Haddad som är riksdagsledamot för Folkpartiet.