Fas 3 sysselsätter nu fler än Volvo

2:00 min

Antalet sysselsatta i den kritiserade sysselsättningen Fas 3, fortsätter att öka. I dag befinner sig drygt 30 000 personer i åtgärden, en siffra som gör Fas 3 till en större arbetsgivare än de största företagen.

Ökningen fortsätter trots att riksdagen för ett år sedan krävde stopp för fler i Fas 3 om man inte åtgärdade de problem som fanns. Något som inte har skett enligt Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Ylva Johansson.

– Riksdagens beslut var att regeringen inte skulle sätt fler i Fas 3 innan man åtgärdat de kvalitetsproblem som fanns i åtgärden, säger hon.

Tycker du att du har kunnat se några kvalitetsförändringar i Fas 3?

Nej, det har jag inte kunnat se.

Fas 3 infördes 2007 för att ge personer som varit arbetslösa länge rutin och gemenskap, något som skulle göra steget till anställning kortare. Men eftersom de oavlönade arbetsuppgifterna inte fick konkurrera med avlönat arbete blev sysslorna ofta både väldigt enkla och monotona, och samtidigt var det få av de som hamnat i Fas 3 som kom ut i arbete. Det fick riksdagen förra året att uppmana regeringen om att inga fler skulle sättas i Fas 3 om inte de problem som fanns åtgärdades. Då befann sig drygt 26 000 i programmet, en siffra som i dag alltså har ökat till över 30 000.

Enligt moderaten Elisabeth Svantesson, nytillträdd ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har regeringen tagit till sig av kritiken och genomfört viktiga förändringar. 

– Regeringen menar ju, och det menar jag också, att man gjorde flera förändringar när man fick det här tillkännagivandet av riksdagen. Till exempel finns det fler arbetsförmedlare som är inkopplade, man jobbar med kontrollfunktionen och man måste ha en bra plats så att man också kan komma vidare. Därför tror jag också att det var helt rätt att fortsätta ta in personer, säger hon.

Att antalet i Fas 3 har ökat tror hon snarare beror på den tuffa situation på arbetsmarknaden än på regeringens politik.

Men socialdemokraten Ylva Johansson tycker att problemen i mångt och mycket kvarstår. Att över 30 000 personer i dag befinner sig i sysselsättningsfasen anser hon vara ett stort arbetsmarknadspolitiskt misslyckande.

– Det här är ett fundamental misslyckande. Regeringens jobbpolitik leder ju inte till jobb utan till att allt fler hamnar i fas 3, säger hon.