Vill återinföra nödslakten

Behovet att återinföra nödslakten är stort för att undvika onödigt lidande för djuren. Det anser Peder Jacobsson som är tillförordnad länsveterinär på Gotland.
På veterinärstationen vid Lövsta i Roma har man därför haft kurs i avlivning av kor, hästar, grisar och får. Djur som lider kan på så sätt omgående avlivas om veterinär finns på plats Peder Jacobsson påpekar i sin skrivelse till Jordbruksverket att höga krav ställs på den enskilde djurägaren när det gäller djurskydd och smittskydd - och då är det också viktigt att djurägarnas åsikter och behov hörsammas på ett ödmjukt och handlingskraftigt sätt.