Ny skolpsykolog i Skara dröjer

Kommunledningen i Skara kunde i går inte fatta beslut om att köpa in en tillfällig skolpsykolog för att korta de årslånga köerna. Beslutet att satsa 560 000 kronor extra på en inhyrd skolpsykolog kommer nu tidigast i början av april.
I Skara finns för närvarande bara en enda skolpsykolog, som ska klara att ta hand om 2 600 elever. Kommunledningen beslöt i går att behandla frågan i samband med att tilläggsbudgeten för i år tas den 3 april.