Minst nya företag på Gotland

Nyföretagandet i landet ökar för första gången på länge - dock inte här på Gotland. Här är tillbakagången den största i landet procentuellt sätt.
Det är - enligt senaste Nyföretagarbarometern - bara Gotland och Jönköpings län som visar tillbakagång. Antalet nyregistrerade företag under januari och februari förra året var 49 - under samma period i år registrerades 45 nya företag på på Gotland. Det är en tillbakagång med fem företag eller drygt 10 procent.