Läkare behövs till Hemse

Läkarsituationen i Hemse måste lösas. Det anser bland andra socialdemokraten Leif Dahlby.
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår Dahlby att man snarast bör uppta förhandlingar med Hemse läkarmottagning för att träffa en överenskommelse som minskar behovet av hyrläkare. I Hemse finns alltså en privatläkarpraktik. Genom att förhandla med Hemse läkarmottagning så kan konstanderna minskas för kommunen och dessutom garanteras patienterna kontinuerlig tillgång till läkare. Med den lösningen kan man, enligt företrädare för socialdemokraterna, säga upp de dyra avtalen med hyrläkare som tär hårt på kommunes ekonomi.