KIRUNA

Ballong mäter stjärnors strålning

Ett svenskt forskningsteleskop lyfter snart från Kiruna med en ballong som är dubbelt så stor som Globen.

Det är forskningsprojektet Pogolite som ska samla fakta kring neutronstjärnor och den strålning de avger. Teleskopet hänger i en gondol under en gigantisk ballong som släpps från Esrange Space Center utanför Kiruna i början av juli.

Pogolite, polarised gamma-ray observer, är ett ballongburet teleskop som mäter polarisationen hos den osynliga kosmiska röntgenstrålning som kommer från rymdens mest högenergetiska objekt, neutronstjärnorna.

Strålningen kan inte mätas vid jordytan. Därför lyfts teleskopet med hjälp av ballongen till de övre lagren av atmosfären, cirka 40 km över marken.

Detta blir det andra flygförsöket för Pogolite. Första försöket gjordes i juni 2011, men flygningen avbröts kort efter start på grund av skador på ballongen.

Ballongen är tunn som en plastpåse, men lyfter gondolen med teleskopet som väger två ton. Ballongen färdas västerut över fjällen och utöver Atlanten med den så kallade polära virveln som under sommarhalvåret ger stabila vindar i västlig riktning.

Projektet leds av Mark Pearce, professor i astropartikelfysik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.