Paradis för sjuka i Alnarp

Vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp börjar man i dag anlägga en rehabiliteringsträdgård för kroniskt sjuka och långtidssjukskrivna.
Patrik Grahn, docent på SLU Alnarp, säger till P4 Radio Malmöhus att man samarbetar med medicinska fakulteten vid Lunds universitet och att t ex strokepatienter kommer att remitteras till Alnarps rehabträdgård när den står klar. - Terapeuter och läkare finns med som stöd och ger behandlingsprogram i vår trädgård, säger han. Det är vetenskapligt bevisat att människan mår bra av att vistas i naturen eller i en trädgård och hur miljön där ska vara kan man se entydigt om man studerar gamla heliga skrifter från hela världen, säger Patrik Grahn. - Där ska finnas grönska, vatten, stora trädvolymer och också träd som både blommar och ger frukt. Bilden av paradiset är universell, och att äpplen är viktiga i paradiset är välkänt. - Vi bygger rehabiliteringsträdgården i Alnarps gamla fruktlund, så det gamla fruktsortimentet kommer att vara rikt representerat, säger Patrik Grahn