Överskott i Eksjö kommun

Eksjö kommun redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor i sitt bokslut för 2001. Överskottet förklaras med att skatteintänkterna blivit högre än väntat samtidigt som räntekostnaderna blivit lägre än vad kommunen räknat med.