Flest influensasjuka i Skaraborg

Skaraborgarna har drabbats hårdast i landet av årets influensa. - Det ser ut som Skaraborg fått lite fler sjuka. Fler äldre än vanligt har avlidit på institutionerna, säger i dag smittskydssläkare Nils Svensson på Kärnsjukhuset i Skövde.
Hur många skaraborgare som just nu ligger nerbäddade på grund av influensan kan inte Nils Svensson svara på. - Men det finns en del sjuka både på arbetsplatserna och sjukhusen. Årets influensa betraktas som svårare än förra säsongens. Den ger hög feber och luftrörsproblem med hosta. - En del äldre har tvingats söka sjukhusvård, och risken för att dö ökar också om någon drabbas av influensa, säger Nils Svensson.