"Euroväxlar enda sättet att lösa krisen"

5:00 min

Kortsiktiga euroväxlar i stället för euroobligationer är det enda fungerande sättet att hjälpa krisländerna i Sydeuropa att snabbt få ned sina skenande räntor på kapitalmarknaden. Det menar nationalekonomen William De Vijlder, som är global förvaltningschef på den europeiska storbanken BNP Paribas.

– Jag ser det som enda möjliga sättet att lösa den här krisen snabbt och på ett övertygande sätt, säger De Vijlder.

Med skenande räntor på statsobligationer i Italien och Spanien är läget akut. Trots förra veckans nödlån till Spanien och valresultatet i Grekland har kapitalmarknadens förtroende för krisländerna sjunkit ytterligare de senaste dagarna.

Mycket fokus ligger på den spanska bankkrisen men i Italien, som måste få ned sina räntor i god tid inför valet i april nästa år, är läget också mycket kritiskt.

Euroobligationer har nämnts som en tänkbar lösning; det vill säga att hela euroområdet går i borgen för lån som tas även i krisländer. Men Tyskland har hittills sagt nej.

Därför skulle euroväxlar kunna vara en kompromisslösning – det vill säga att lånen tas med kortare löptid, till exempel på ett år. Då skulle stabilare länder inte riskera att behöva gå i borgen under lång tid för nationer som missköter sig, menar De Vijlder.

– Euroväxlarna har kort löptid, vilket gör att de länder som inte följer reglerna kommer att bli utslängda ur programmet, säger De Vijlder.

Euroväxlar ställer högre krav på att deltagande länder sköter sig. Nationer som inte följer reglerna kan snabbt kastas ut ur programmet. De Vijlder tror att sannolikheten är stor att euroväxlar kommer att införas inom den närmaste tiden. Kanske redan i sommar.

– Vi skulle kunna få en första signal om detta på det EU-toppmötet i slutet på juni, menar De Vijlder.