Stora brister i kvalitetskontrollen av livsmedel

1:52 min

Ekot har berättat om hur gammal köttfärs, möglig mat och illaluktande fisk säljs i butiker över hela landet – trots att det kan vara olagligt. Och mörkertalet på matsnusk och fusk i både affärer och på krogar kan vara stort. Sedan flera år tillbaka råder det brist på livsmedelsinspektörer ute i landets kommuner.

Jan Sjögren som är enhetschef för kontrollstöd på Livsmedelsverket ser allvarligt på situationen.

– Vi har sagt under ett antal år att det är besvärande. Det är naturligtvis så att om man generellt sett har ett underskott av kompetent personal i kontrollarbetet så är det ju en allvarlig situation för kontrollen och konsumenterna, säger Jan Sjögren.

Det är livsmedelsinspektören som inspekterar hur kvalitén på maten ser ut i butiker, kiosker  och

på krogar i landets kommuner. Men inspektörerna räcker inte till. Det har kommunerna själva konstaterat för Livsmedelsverket under flera års tid.

Den samlade bilden för hur det såg ut förra året är inte klar än, men i 2010 års rapport framgick det att  94 heltidstjänster saknas inom kommunernas livsmedels- och dricksvattenkontroll. 2009 saknades 107 tjänster.

Bristen har hittills varit ganska konstant, och det här handlar delvis om att kommunerna har svårt att rekrytera säger Jan Sjögren på Livsmedelsverket.

– Vi ser ju att i många fall så är tjänster vakanta under ganska lång tid, och då särskilt i mindre kommuner.

Sverige har tidigare fått kritik av EU:s livsmedels- och veterinärorgan FVO för brister i tillsynen av livsmedel. Bland annat för  att det finns för få kunniga livsmedelsinspektörer ute i kommunerna.

Utan kontroll kan maten göra oss sjuka. För att leva upp till kontrollfunktionen slår sig en del kommuner samman. Så gör man i Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner.

Andreas Johansson som arbetar med livsmedelskontrollen i Sydnärkes gemensamma förvaltning är nöjd med sammarbetet.

– Vi är för närvarande två stycken som jobbar med livsmedelsfrågorna på vår förvaltning. Och när vi är två att fördela arbetet på så är det ju mer säkert att vi kan utföra det arbete som vi är tvungna att göra, säger han.