Hotad byaskola i Rusksele

Byborna i Rusksele ifrågasätter nedläggning av byaskolan. Barnen många och skolan billig menar de.
I Lycksele måste barn- och utbildningsnämnden spara pengar. Ett av förslagen från socialdemokrater och vänsterpartister är att lägga ner skolan i Rusksele. Problemet för Ruskseles skola är att den behöver renoveras, och det beräknas kosta en och en halv miljon kronor. Men på skolan ställer man sig ändå frågande. Det är inte så att barnen blir för få i skolan framöver - och dessutom är Ruskseleskolan jämförelsevis billig att driva. Ellinor Mörtsell i Föräldraföreningen för Ruskseles skola säger att så vitt hon vet har skolan det bästa elevunderlaget och borde vara en by att satsa på.