Folkrättsexpert: Assange säkrare i Ecuador

5:26 min

Om Julian Assange får asyl i Ecuador, kan man nästan utgå ifrån att han inte kommer att utlämnas till något annat land. Det säger Said Mahmoudi, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, i en intervju med P1 Morgon.

Vad är det som gör att Assange valt just Ecuador som asylland?

– Det beror på att latinamerikanska länder har en särskild praxis, en särskild rättsordning, när det gäller asyl. Det vanliga är att den som söker asyl måste ta sig till gränsen till det land dit man vill söka asyl. I Latinamerika har de sedan gammalt haft en annan ordning. Det innebär att man kan ta sig till landets ambassad och lämna sin ansökan och ambassaden kan besluta att ge asyl på plats, och därmed får man skydd mot det land där man befinner sig och kan  lämna landet för det land man fått asyl till. Så det är därför han sökt asyl i Ecuador, säger Said Mahmoudi.

Representanter för landet har tidigare uttalat sig positivt om att ta emot Assange och sedan tog man tillbaka det. Hur sannolikt är det att han är välkommen i Ecuador?

– Det är svårt att bedöma i förväg. Men en sak är klar, de kommer att enligt den ordning som gäller i de flesta latinamerikanska länder att bedöma ärendet, att alltså göra en bedömning om det finns grund att ge honom asyl, i det här fallet politisk asyl eftersom han har hävdat att han är politiskt förföljd. Och om de gör det kommer naturligtvis nästa fråga; om det är möjligt överhuvudtaget. En sak är att man befinner sig i Latinamerika och söker politisk asyl, en annan sak är att man befinner sig Europa och det finns ett annat land i det här fallet Storbritannien, om de kan godkänna en sådan asyl. Det är ett stort frågetecken.

Kan Ecuador ha något intresse av att bevilja en asyl?

– Det är som sagt en rättsordning de har, det behöver inte vara något särskilt nationellt intresse, utan de behandlar alla ansökningar som kommer in och ger eller inte ger asyl. Så vi måste vänta och se.

Men även om Ecuador säger ja så är det alltså osäkert om det går?

– Ja precis. En annan osäkerhetsfaktor är och det är viktigt att tänka på, att när det gäller Storbritannien så är det enligt ett avtal som gäller med EU och Storbritannien har en skyldighet att rättsligt behandla den ansökan som kommer från Sverige att få honom utlämnad till Sverige. När det gäller Ecuador måste man göra först och främst en bedömning om det brott som han är anklagad för verkligen utgör ett brott i Ecudor. Våldtäkt har olika definitioner i olika länder och det är inte alls säkert att deras definition stämmer överens med de handlingar han är misstänkt för i Sverige och om dessa handlingar utgör brott i Ecuador, så det är många frågetecken.

Vad är möjligheten för Sverige att få Assange utlämnad om han nu får asyl i Ecuador?

– En möjlighet är att om Sverige har ett bilateralt  utlämningsavtal med Ecuador. Men i det här fallet, jag vet för det första inte om ett sådan avtal finns, men även om det finns, kan jag tippa att det är väldigt svårt att få honom utlämnad till Sverige av ett enkelt skäl och det är att just nu är det regeringen i Ecuador som behandlar ansökan, inte bara ambassaden, och de tänker naturligtvis på andra eventuella åtaganden de har gentemot Sverige och Storbritannien. Så det är inte så att de bara säger ok till asyl utan att tänka på följande efterkrav från olika länder. Om de ger honom asyl kan man nästan utgå ifrån att de inte tänker lämna honom till något annat land.

När kan vi veta hur det blir?

– Det lär inte dröja så lång tid.

Om han får asyl kan man säga att han har en chans att komma undan lagens långa arm?

– Ja det kan man säga. Han är säkrare i Ecuador än i Sverige mot amerikansk lagstiftning, det är också ett stort frågetecken.

Julian Assange har tidigare sagt sig vara rädd för att bli utlämnad till USA om han kommer till Sverige och genomgår rättsprocessen här.