Sämre ekonomisk standard för barnfamiljer

1:30 min

Andelen familjer med som har dålig ekonomi fortsätter att öka. De bidrag och försäkringar som finns har allt svårare att lyfta de mest utsatta familjerna. Det visar en rapport som Försäkringskassan presenterat i dag.

Agneta Åhlund som är chef för Rädda Barnens Sverigeverksamhet, har pratat med många familjer och barn som har det tufft ekonomiskt.

– Det kan till exempel betyda att man nu inför sommaren inte har råd att åka på semester, eller inte har pengar för att åka till badstranden och att man inte kan delta i andra aktiviteter som andra kan göra, säger Agneta Åhlund som är chef för Rädda Barnens sverigeverksamhet.

Rädda Barnen har tidigare uppmärksammat att barn i familjer med dålig ekonomi är oroliga, därför välkomnar Agneta Åhlund Försäkringskassans rapport.

I den skriver Försäkringskassan att andelen familjer som lever med dålig ekonomi fortsätter att öka. Med dålig ekonomi menas en ekonomi som är under 60 procent av medianinkomsten för samtliga personer i Sverige.

År 2011 betyder det att en familj med två föräldrar och ett barn behöver ha en inkomst på över 25 200 kronor i månaden.

Enligt det måttet hade 15 procent av familjerna dålig ekonomi förra året. Det kan jämföras med 1998 då 9 procent av barnfamiljerna hade dålig ekonomi.

Rapporten visar också att andelen familjer med dålig ekonomi är högre bland ensamstående föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund.

En av anledningarna till ökningen tror Försäkringskassan är att till exempel barnbidraget inte har ökat i takt med den ekonomiska utvecklingen och löneökningarna - något som drabbar de mest utsatta familjerna hårdast. Därför tycker Försäkringskassan att politiker bör fundera på om bidragen och försäkringarna ligger på rätt nivå.

Socialminister Göran Hägglund, är medveten om att familjer med dålig ekonomi måste få det bättre, men påminner om att insatser nyligen satts in för att öka deras levnadsstandard:

– Vi är väl medvetna om att vi ständigt måste se om det krävs mer åtgärder, men det är också viktigt att konstatera att den här rapporten slutar 2011 och sedan årsskiftet 2012 så har vi förbättrat situationen för de sämst ställda, genom bostadsbidrag har fått en rejäl förbättring.