Mariestadsskola får kritik

Tunaholmsskolan i Mariestad får kritik av Skolverket för bristande rutiner i samband med en tragisk händelse för drygt två år sedan. En flicka på högstadiet tog livet av sig efter att hon uppgett sig ha blivit kränkt och mobbad.
Enligt Skolverket har skolledning och lärare inte informerat föräldrarna om den stora ogiltiga frånvaron som eleven haft. Dessutom har de berörda lärarna inte informerats om riskerna med flickan mådde psykiskt dåligt. Hon har själv uppgett att hon mobbats genom att utsättas för kränkande behandling. Skolverket går inte vidare med ärendet eftersom skolledningen i Mariestad nu förbättrat rutinerna med rapportering av frånvaro och elevvård.