Västerbottens läns landsting

Tre förslag till landstingsbudget

1:42 min

Under onsdagen ska landstingets budget för nästa år beslutas. Det finns tre olika förslag till budget, Socialdemokraterna och Miljöpartiets, de fyra borgerliga partiernas gemensamma förslag samt Vänsterpartiets förslag. Och naturligtvis handlar budget också om besparingar. Alliansen vill spara ungefär 20 miljoner på administrativ personal något som väcker farhågor hos Socialdemokraterna som befarar att vårdpersonalen får fler arbetsuppgifter.