Vårdköerna ska kortas

Det ska bli lättare att få tid hos läkare, psykologer och sjuksköterskor. Det tänker i alla fall landstingsledningen kämpa för. När politikerna igår presenterade sin budget var just tillgängligheten den viktigaste punkten
Över 70 miljoner kronor vill den politiska majoriteten i landstinget satsa nästa år för att öka tillgängligheten i vården och korta vårdköerna nästa år. Det handlar till exempel om fler läkare och psykologer till primärvården, att ögonmottagningen i Värnamo får börja operera gråstarr. Men också att fortsätta med dom projekt som försöker hitta nya effektivare sätt att arbeta på. Hand i hand så följer satsningar på tekniken, och det handlar bland annat om att digitalisera röntgen, något som ska underlätta för patienterna eftersom det gör det möjligt att skicka röntgenbilder mellan olika sjukhus. Den politiska majoriteten i landstinget räknar med ett plus på 70 miljoner nästa år, och den goda ekonomin gör att varken patientavgifterna eller landstingsskatten höjs nästa år. Men det stora problemet är bristen på personal. Det är en kamp mellan landstingen idag och där måste Jönköpings läns landsting lyckas.